รายละเอียดการจอง

รายละเอียดการจอง

 • ระบบการจ่ายเงินผ่านทางเว็บไซตได้รับการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย คุณสามารถทำรายการจองและชำระเงินได้ทันที
 • คุณสามารถซื้อชั่วโมงบินโดยคลิกที่ปุ่ม จองตารางบิน หลังจากกรอกรายละเอียดส่วนตัว ระบบจะส่งข้อมูลการจองไปยังอีเมลของคุณ จากนั้นระบบจะนําคุณไปหน้าการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระได้ทั้งการโอนผ่านธนาคารบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่หน้า ติดต่อเรา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์ 061-863-7991 Line: @daa_dpu หรือ อีเมล flightsim@dpu.ac.th
 • หลังจากระบบได้รับหลักฐานและยอดชำระสถาบันฯ จะส่งรายละเอียดการจองไปยังอีเมลจึงถือว่าการจองเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์
 • บัตรกํานัล (Voucher) มีอายุ 6 เดือนนับจากวันจอง คุณสามารถเลื่อนวันทําการบินได้อีก 6 เดือนโดยมีค่าใช้จ่าย 500 บาท
 • กรุณามาถึงสถาบันฯ ก่อนเวลาทําการบินที่ระบุไว้ล่วงหน้า 20 นาที

ข้อมูลการใช้บริการ

 • การใช้บริการเครื่องฝึกบินจำลองมีข้อจํากัดสําหรับผู้ใช้บริการที่นั่งรถเข็น กรุณาแจ้งทางสถาบันฯ ล่วงหน้าหากต้องการทําการบิน
 • เครื่องฝึกบินจำลองนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคลมชัก
 • ผู้ใช้บริการเครื่องฝึกบินจำลองควรมีอายุขั้นต่ำ 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ควรมีผู้ปกครองเข้าร่วมบินด้วย
 • หากท่านมีอาการวิงเวียนศรีษะหรือคลื่นไส้ กรณุาแจ้งผู้สอนให้หยุดทําการบิน เนื่องจากภาพของเครื่องฝึกบินจำลองมีความสมจริงมาก อาจทําให้รู้สึกวิงเวียนได้
 • สามารถเข้าใช้บริการได้มากที่สุด 3 ท่านในหนึ่งครั้ง (ผู้สังเกตุการณ์ไม่เกิน 2 ท่าน) เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ภายในห้อง