การชำระเงิน

Payment

ชำระผ่านการโอนเงิน

บริการของ DFT รองรับการชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงินในรูปแบบ Online Banking ที่ผู้ใช้สะดวก (รองรับทุกธนาคาร) คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ DFT จากนั้นทำการอัพโหลดไฟล์หลักฐานการโอนเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ข้อมูลการจอง เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินชำระและยืนยันสถานะการจองที่สมบูรณ์ของคุณ


ชำระผ่านบัตรเครดิต

เพื่อความสะดวกในการชำระเงินมากยิ่งขึ้น บริการของ DFT กำลังพัฒนาให้รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันทีที่ทำการจอง ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้ โดยมีค่าใช้จ่ายบริการชำระผ่านบัตรเครดิต (service charge) เพิ่มเติมเป็นจำนวน 3.65% ของยอดชำระ


ระยะเวลาในการชำระ

บริการ DTF จะทำการจองตารางทำการบินของคุณไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่การยืนยันข้อมูลการจอง เพื่อให้คุณได้ทำการชำระเงินเต็มจำนวน (ราคาแพ็กเกจ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อยืนยันสถานะและตารางบินตามวันที่และเวลาที่คุณได้ทำการเลือกไว้ มิเช่นนั้น ระบบจะทำการยกเลิกการจองนั้น ๆ ไปโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ดี คุณสามารถทำการจองครั้งใหม่ได้ทุกเวลา


การยกเลิกการจองและการคืนเงิน

คุณสามารถยกเลิกการจองได้ตลอดเวลาก่อนการชำระเงิน ในกรณีที่คุณได้ทำการชำระเงินแล้ว บริการของเรามีความยืดหยุ่นพร้อมให้คุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน (วันที่และเวลาใหม่) ได้ผ่านระบบจัดการการจองของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากคุณมีความจำเป็นต้องยกเลิกการจองและขอคืนเงิน บริการของเรามีเงื่อนไขการดำเนินการ ดังต่อไปนี้